Plan Urbanistic Zonal pentru zona protejată cu valoare istorică Sighișoara 1997

Descarcă Regulamentul de Urbanism aferent PUZ zona protejată cu valoare istorică Sighișoara 1997