Reghinul în anii revoluției și construcției socialiste

Szabo Mihai la 1977-“Răsturnarea dictaturii militaro-fasciste a deschis calea eliberării definitive a României de sub dominaţia imperialistă, a înfăptuirii năzuinţelor poporului român de a fi liber şi stăpîn pe bogăţiile şi munca sa, pe propriul său destin. Aceasta a inaugurat epoca unor profunde transformări revoluţionare, democratice în societatea românească, a cuceririi puterii de către clasa muncitoare, în alianţă cu ţărănimea şi masele largi populare.