Urmărirea și protecția monumentelor

Multe din imobilele-monument, ca martori pentru generațiile contemporane și viitoare, sunt afectate fie din cauza delăsării, fie din cauza intervențiilor în necunoștință de cauză sau prin intervenții voite. Aceste fapte sunt considerate contravenții penale. Rolul asociației noastre este de a preveni proprietarii imobilelor și de a pune la dispoziție  probe și materiale documentare atât proprietarilor cât și autorităților implicate.

Scroll to Top
Scroll to Top