Piese din cositor cu însemne de breaslă în colectia Muzeului Municipal Mediaş

Doina Comşa, Dorin-Ioan Rus în Ziridava, vol XXIII, 2003, Arad, p. 403-412

Cuprinzând 80 de piese, colecţia de obiecte din cositor aparţinând Muzeului Municipal din Mediaş este alcătuită din farfurii, căni, castroane, flacoane şi obiecte de cult. Modul în care ea s-a constituit nu ne este cunoscut dar, ţionând cont de faptul că marea majoritate a pieselor care o compun provin din zestrea muzeului “Mediaşul Vechi” –al cărui patrimoniu s-a format prin donaţii se poate presupune că aceasta a fost calea prin care, din posesia unor locuitori ai oraşului, amintitele obiecte au intrat în proprietatea muzeului.

Din colecţie se detaşează – prin decor, valoare documentară dar şi artistică –şase farfurii şi o cană care se încadrează în categoria “cositoarelor de breaslă”. Acestea sunt:

  1. FARFURIE (fig.1)1, puţin adâncă, de formă circulară. Marginea este uşor oblică. Corpul este puţin concav iar fundul plan, nediferenţiat. Pe fund, în jurul marginii, se află un brâu format din două rânduri de zig-zag-uri mari. Central este incizat un motiv ornamental fitomorf deasupra căruia este amplasată o foarfecă întredeschisă şi un ac, precum şi inscripţia: MICH.SCHNEIDER N.U.

1784

BEIZITZER MORSCHER

SAM.BRABAN

Pe marginea farfuriei, brodată cu un brâu de zig-zag-uri întrerupte de linii oblice, se află inscripţia: NEU JAHRES GESCHENCK EHRSCHEFTEN SCHNEIDERBRUDERSCHAFT BEYDE ALT GESELLEN I. SCHMITER U.I.SCHUSTER M.FEERN

[Traducere: Cadou de Anul Nou al cinstitei Frăţietăţi, cele două calfe bătrâne I.Schiter şi I. Schuster, M. Feern]

Dimensiuni: Diametrul total: 21,2 cm; diametrul fundului: 14,8 cm; înălţimea:1,9 cm.

Pe avers se găseşte marca de meşter, şi a oraşului.

  1. FARFURIE (fig 2)2, de formă circulară. Marginea este uşor arcuită în sus iar bordul este îngroşat şi marcat de un brâu de incizii în zig-zag mare şi linii oblice.

Corpul este concav şi înclinat iar fundul este plan, nediferenţiat. În centrul farfuriei, marcat de un cerc format din zig-zag-uri mari, este amplasat decorul alcătuit dintr-un scut oval, conturat din vrejuri cu frunze şi flori, în care sunt înscrise însemne ale breslei cizmarilor: două cizme încrucişate şi două tălpi. Sub scut, un cap de femeie.

Pe marginea farfuriei este incizată înscripţia: NEU JAHRES GESCHENCK DER SCHUMACHER BRUDERSCHAFT BEYDE ALT KNECHT P. SANDER U.MICH. GRAEFF ALTSCHAFFERER MICH. VEILL MANN 1774.

[Traducere: „Cadou de Anul Nou al cinstitei Frăţietăţi a pantofarilor, cele două calfe bătrâne P.Sander şi Michael Graef, supraveghetor Michael Veillmann 1744]

Dimensiuni: Diametrul total: 27 cm; diametrul fundului: 17,5 cm; înălţimea:3,4 cm.

Pe revers se găseşte marca de meşter, şi a oraşului.

  1. FARFURIE (fig.3)3, puţin adâncă, de formă circulară. Marginea puţin arcuită în sus, cu buza îngroşată şi marcată prin cercurile concentrice incizate. Corpul este uşor concav iar fundul este plan şi nediferenţiat. Pe fund este amplasat decorul format, în partea inferioară, dintr-un motiv floral cu vrejuri şi frunze deasupra căruia sunt amplasate însemne ale breslei măcelarilor – cap de vită, satâr şi cuţite precum şi inscripţia:

HERRN LAUR.BOLIND GESELL.VATTER.

[Traducere: Domnului Părinte al Calfelor, Laurentius Bolind]

Totul este înconjurat de un vrej fin cu frunze.

Pe margine este incizată inscripţia: NEU JAHRES GESCHENCK DER ERRZAMEN FLEISCHAUER BRUDERSCHAFT BEYDE ALT GESELLEN MATHIAS LEPPESCH UND PETRUS RICHTER ANNO 1810.

[Traducere: Cadou de Anul Nou al cinstitei Frăţietăţi a măcelarilor, cele două calfe bătrâne Mathias Leppesch şi Petrus Richter, anul 1810]

Dimensiuni: Diametrul total: 27,6 cm; diametrul fundului: 18,9 cm; înălţimea:3,1 cm.

Pe revers se găsesc 3 mărci de calitate, meşter, şi a oraşului.

  1. FARFURIE (fig. 4)4, circulară. Marginea se arcuieşte în sus spre buza îngroşată şi marcată printr-o incizie strunjită. Corpul este concav şi înclinat iar fundul este plan şi nediferenţiat. Pe fund, în jurul marginii, se află o bandă ornamentală formată din multe cercuri concentrice secţionate de linii în zig-zag.

În centrul farfuriei sunt reprezentaţi doi lei adorsaţi ţinând un vas şi deasupra acestuia două unelte încrucişate. Sub decor se află inscripţia:

IOSEPH BRECKNER ALT GESSE.

-1835-

Pe marginea farfuriei este gravată inscripţia:

NEU JAHRS VEREHRUNG DER EHRS.LEDERER BRUDERSCHAFT HERRN IOHANN ROTH DERMAHL GESSEL. VATER.BEYDE H. BEYSITZER H. DAN. MORSCHER U.H.MICH.VELTER

[Traducere: Cadou de Anul Nou al cinstitei Frăţietăţi a pielarilor, domnului Johann Roth, actual Părinte al Calfelor, cei doi asesori Dl Daniel Morscher şi Dl. Michael Velter]

Dimensiuni: Diametrul total: 30,5 cm; diametrul fundului: 21,4 cm; înălţimea:3,9 cm.

Pe revers se găsesc 4 mărci de meşter şi de calitate.

  1. FARFURIE PLATOU (fig.5)5, de formă circulară. Marginea este dreaptă, corpul concav iar fundul este plan şi nediferenţiat. Pe fund, în jurul marginii, se află o bordură din mai multe cercuri concenrice incizate în zig-zag. Decorul fundului constă dintr-o acvilă bicefală încoronată purtând spade. În corpul acvilei sunt amplasate unelte de meşter dulgher (fierăstrău, secure, compas, ciocan) şi iniţialele A.K.

Pe corpul şi pe marginea farfuriei sunt gravate motive decorative fitiforme şi zoomorfe (vrejuri cu flori şi frunze, iepuri, cerbi, câini) toate realizate în linii de zig-zag mărunt şi cu umbre date de incizii foarte fine orientate diferit.

Pe margine este amplasată inscripţia: NEU JAHRES GESCHENK ALT GESELLEN MICHAEL TEILL I.G. IACOB REISS. 1797.

Dimensiuni: Diametrul total: 41,5 cm; diametrul fundului: 26,7 cm; înălţimea:3,6 cm.

[Traducere: Cadou de Anul Nou al calfelor bătrâne Michael Teill, I.G. Iacob Reiss 1797]

Pe revers se găsesc 3 mărci de meşter, calitate şi a oraşului, precum şi mai multe brâuri de cercuri concentrice realizate în zig-zag sau incizate l astrung.

  1. FARFURIE PLATOU (fig.6)6, circulară cu marginea bine arcuită spre buza îngroşată şi marcată prin două cercuri incizate la strung. Corpul este concav iar findul plan, nediferenţiat.

Decorul central, amplasat pe fundul şi pe corpul farfuriei, este extrem de bogat. La mijloc se află amplasaţi doi lei ţinând un scut care conţine însemne ale breslei cizmarilor cu inscripţia: G.W.1763. deasupra scutului se găseşte o coroană şi inscripţia:

NEU JAHRES GESCHENCK ALT GESELLEN IOHANNES GROMMES IOHANNES KLEIN Pe marginea farfuriei sunt gravate flori diferite (margarete, garoafe, trandafiri), animale (păsări, cerb, câine) şi oameni aflaţi în diferite ipostaze (cântând la fluier şi vioară, ducând coşuri diferite).

[Traducere: Cadou de Anul Nou al calfei bătrâne Johannes Grommes şi Johannes Klein]

Dimensiuni: Diametrul total: 41,3 cm; diametrul fundului: 27,3 cm; înălţimea: 4,6 cm.

Pe revers se găsesc două mărci de calitate, de meşter şi a oraşului.

  1. CANĂ DE BĂUT (fig.7)7, a breslei pantofarilor, de formă cilindrică. Talpa este dreaptă şi decorată cu un brâu de palmete ştanţate. Acelaşi brâu împodobeşte şi partea superioară a cănii. Corpul acesteia este decorat cu mai multe registre de linii incizate despărţite de linii strunjite. În registrul central, mai lat, este amplasat decorul format din motive florale stilizate şi însemne ale breslei pantofarilor (două tălpi). În jurul acestora este amplasată legenda:

I.A.

1668

IVDITH

Capacul bombat şi fără buton. Într-o coroană de vrejuri se află inscripţia: D.K.1759, aceasta ducând la concluzia că respectivul capac a fost realizat după aproape o sută de ani înlocuindu-l pe cel original, care, probabil, s-a pierdut. Apartenenţa capacului la altă perioadă este evidenţiată şi de nuanţa diferită a acestuia.

Şarniera are reprezentată o mască. Toarta este decorată prin turnare având pe ea motive fitomorfe (viţă cu struguri) şi fiind lipită de corpul vasului, în partea de jos, împreună cu un decor turnat reprezentând un cap de femeie. Placheta are ca decor un vas din care se revarsă vrejuri şi plante.

Dimensiuni: Diametrul gurii: 8,5 cm; Diametrul tălpii: 11,9cm; înălţimea totală: 23,5 cm; înălţimea corpului: 22,1 cm.

Pe lângă aceste obiecte, mai merită a fi descrise şi două sigilii de breaslă aflate în colecţiile aceluiaşi muzeu:

1. Sigiliul breslei brutarilor 8(fig.8), de formă rotundă, aparţine secolului al XIX-lea. Are lungimea de 53 mm şi diametrul capului de 47,5 mm. Doi lei susţin un scut italian, timbrat cu o coroană de duce, cu opt fleuroane şi pietre preţioase. În câmpul scutului apar un covrig şi în partea inferioară o pâine. Scutul este aşezat pe un postament trapezoidal, sub care se găseşte un ornament floral. Leii privind spre coadă sunt limbaţi, cu coadă dublă.

2. Sigiliul breslei săpunarilor 9 (fig.9), de formă rotundă, aparţine secolului al XIX-lea, având lungimea de 60 mm, diametrul capului de 40 mm. În câmp, apar doi lei abătuţi, privind în faţă, aşezaţi pe un postament trapeziudal, susţinând o unealtă de săpunărit. În câmpul superior se distinge o coroană ducală cu opt fleuroane şi pietre preţioase.

Cea mai veche piesă din categoria analizată este o cană de băut datând din 1668, piesa cea mai recentă fiind o farfurie datând din 1835. Între aceste limite cronologice se situiează retul obiectelor, ponderea cea mai mare revenind celor din secolul al XVIII-lea, deci perioadei de apogeu a producţiei cu obiecte de cositor10.

Tehnicile utilizate în decorarea acestor obiecte sunt, în ordinea importanţei şi frecvenţei lor, gravarea, ştanţarea şi turnarea.

Gravarea constituie tehnica predominantă de decorare a acestor obiecte, decorul fiind realizat cu burinul, la strung sau cu mâna liberă. Incizia realizată în linie neîntreruptă a fost folosită pentru gravarea liniilor decorative la două dintre piese (nr. de inv.3515 şi 550) şi la inscripţii. La restul obiectelor decorul este obţinut prin contururi de linii în zig-zag mărunt sau, mai rar, mare. Atunci când zig-zag-urile sunt mari şi adânci, laturile unghiurilor acestora sunt curbate. Jocul de umbre şi lumini este redat prin grupuri de linii subţiri şi scurte, superficial incizate, orientate în direcţii diferite astfel încât să permită răsfrângerea inegală a luminii (nr.inv.1454 şi 3515).

Tehnica ştanţării etse utilizată doar în cazul unui singur obiect (nr.550), aceasta fiind doar o tehnică suplimentară de decorare.

Ornamentele turnate, existente doar la piesa examinată mai sus, erau realizate în tipare de alamă prealabil gravate în negativ. În cazul cănii analizate, au fost realizate în această tehnică mânerul, şarniera, placheta şi plăcuţa aflată la baza mânerului, motivele decorative fiind cele vegetale şi antropomorfe.

Valoarea artistică a acestor obiecte este inegală, la unele dintre ele decorul gravat dând impresia de neglijenţă – linii alunecate, zig-zag-uri inegale ca formă şi adâncime – în timp cealtele, în special la cele două farfurii cu scene de vânătoare (nr.inv 1454 şi 3515), se remarcă atenţia acordată executării corecte a decorului, varietatea acestuia precum şi dinamismul pe care scenele figurate îl degajă.

Un element important în cazul analizării acestui gen de obiecte îl connstituie marca ştanţată, de obicei, pe reversul farfuriilor sau pe mânerul cănilor. Şi în cazul pieselor aparţinând muzeului medieşan apar cele trei tipuri de mărci: de oraş, de meşter şi de calitate. Astfel, după cum se poate concluziona analizând mărcile, piesele au fost realizate din cositor de calitate, căruia i s-a adăugat cantitatea necesară de plumb, fapt atestat de existenţa mărcilor „Fein Zinn” şi într-un singur caz, „Engelzinn”. Tot din analiza acestor mărci aflăm că din cele şase farfurii prezentate, două au fost realizate în centre neidentificate în afara Transilvaniei iar celelalte provin din atelierele unor meşteri (S.W.; C.F.P., Michael Waldhuber din Sibiu).

Valoarea documentară a acestor piese este dată de informaţia conţinută în simbolurile de breaslă figurate şi în textele inscripţionate pe obiecte. Astfel, cana şi cele şase farfurii atestă existenţa la Mediaş a câtorva dintre breslele care i-au conferit oraşului statutul de mare centru meşteşugăresc din Transilvania medievală: breslele croitorilor, cizmarilor, măcelarilor şi pantofarilor. În acelaşi timp, din textele inscripţionate pe obiecte aflăm numele unora dintre membri acestor bresle precum şi obiceiul ca, de Anul Nou, membri de rang inferior din breaslă să dăruiască superiorilor astfel de obiecte.

Toate inscripţiile au fost redate în limba germană, cu litere gotice.

Atât prin tehnica realizării lor, cât şi prin informaţia conţinută în imaginile figurate şi în textele existente, pe ele, obiectele de breaslă din cositor completează imaginea contemporanilor asupra unui aspect interesant al istoriei medievale transilvănene: viaţa şi activitatea breslelor.

1 Nr inv.469

2 nr inv 562

3 nr inv 573

4 nr inv 592

5 nr inv 1454

6 nr inv 3515

7 nr inv 550

8 Idem, nr. Inv. 539.

9 Idem, nr. Inv. 538.

10 Anamaria HAldner, Muzeum Brukenthal. Catalog al colecţiei de cositoare, Sibiu, 1972, p. 6.

Scroll to Top
Scroll to Top