Domeniu de activități

a) desfăşurarea unor programe de schimburi cu caracter cultural, artistic, educativ, documentar între persoane fizice sau asociaţii neguvernamentale din ţară sau străinătate. De asemenea, Asociaţia culturală „Reener Ländchen” îşi propune stimularea interesului pentru cunoaşterea culturi române în străinătate, dar şi a altor popoare în România.

b) producerea, editarea, traducerea şi difuzarea de cărţi, reviste, pliante, materiale audio vizuale şi alte asemenea produse informative.

c) organizarea sau participarea la expoziţii, spectacole, mese rotunde, conferinţe şi alte manifestări culturale, artistice ştiinţifice şi distractive;

d) promovarea şi sprijinirea activităţilor de studiu privind istoria, etnografia şi cultura română şi a minorităţilor etnice;

e) sprijinirea realizării de monumente, plăci comemorative, case memoriale, muzee şi colecţii de artă;

f) promovarea şi sprijinirea ideilor şi iniţiativelor culturale europene valoroase în România;

g) acordarea de burse şi organizarea de cursuri de cunoaştere a culturii şi istoriei române şi a minorităţilor etnice din Transilvania precum şi a altor popoare;

h) premierea elevilor talentaţi şi cu note bune şi sprijinirea afirmării lor;

i) promovarea culturii contemporane, inclusiv pe cea tehnico-ştiinţifică;

j) menţinera de legături cu asociaţii culturale şi ligi de prietenie din ţară şi străinătate;

k) sprijinirea, prin atragerea de fonduri, păstrării şi valorificarii artei populare, a meşteşugurilor tradiţionale şi a creatorilor locali
oferă consultanţă în domeniile: istorie, arhitectură, urbansim şi amenajarea teritoriului pentru administraţiile publice şi locuitorii satelor sau oraşelor;

l) elaborează, în parteneriat cu administraţiile publice, îndrumare pentru regulamente de urbanism în zonele istorice protejate, rezervaţiile de urbansim şi rezervaţiile peisagere;

m) elaborează studii preliminare planurilor sau proiectelor urbanistice şi de amenajare a teritoriuluin elaborează proiecte de urbanism şi amenajare a teritoriului;

n) pledează pentru un mediu construit de calitate și pentru creșterea calității vieții

Scroll to Top
Scroll to Top