Arthur Szabó

a

Data şi locul naşterii :
1970, Reghin

Şcoli absolvite:
» 1977–1985, Şcoala Generală Nr. 1 – Reghin (Gimn. de Stat “Virgil Oniţiu”);
» 1985–1989, Liceul Industrial Nr. 2 – Reghin (Grupul Şcolar “Lucian Blaga”);
» 1993–1997, Universitatea “Dimitrie Cantemir” – Târgu Mureş, Facultatea de Geografie – Istorie.

Profesia:
» prof. de Geografie – Istorie la Gimnaziul de Stat “Virgil Onitiu” – Reghin.

Preocupări :
» mineralogia – membru A.M.P.G.A.R. ( Asociaţia mineralogilor, paleontologilor şi gemologilor amatori din România , Cluj Napoca) din 2004;
» geografia – membru al Societăţii de Geografie din România , filiala Mureş, din 2005;
» prospectarea mineralogică;
» muzeografia geologică;
» gemologia;
» trecutul Şcolii Generale Nr. 1 (Gimnaziul de Stat “Virgil Oniţiu”) – Reghin;
» perspectivele de dezvoltare turistică a văii Mureşului în zona subcălimani, a văii Gurghiului şi a arealelor înconjurătoare;
» domeniul foto;
» conexiunea imagine – muzică.

Studii :
» Fenomenul colecţionismului geologic în judeţul Mureş, sesiunea de comunicări ştiinţifice Preocupări recente în cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional, editia a III-a, Târgu Mureş, 19–20 noiembrie 2004, secţiunea Ştiinţele naturii;
» Potenţialul turistic al văii Gurghiului şi modalităţi de valorificare, colocviul de etnografie Interferenţe cultural-etnice – Reghin, 2004, în Moşteniri culturale – 2004, Muzeul etnografic Reghin;
» Lista soldaţilor din Regimentul 22 Târgu Mureş decoraţi după bătălia de la Asiago, Rus Dorin-Ioan, Szabó Etelka, coautor, în ANGVSTIA nr. 8 / 2004;
» Aspecte etnografice întâlnite în prospectarea geologică, colocviul de etnografie Interferenţe cultural-etnice – Reghin, 2005, în Moşteniri culturale – 2005, Muzeul etnografic Reghin;
» Aspecte privind prima şcoală românească din Reghinul Săsesc din perioada 1784 – 1945, sesiunea naţională de comunicări – Miercurea Ciuc, ediţia a XI-a, 2005;
» Arealele salifere de pe valea Mureşului amonte de Reghin, colocviul de etnografie Interferenţe cultural-etnice – 2006, Muzeul etnografic Reghin;
» Monografia cătunului Poiana Mereni, jud. Covasna (manuscris);
» Resurse de interes pentru colecţionismul geologic din Depresiunea Giurgeului şi împrejurimi (manuscris);

Scroll to Top
Scroll to Top