Ținutul Reghinului | Reener Ländchen


Contribuții la continuarea cercetărilor istorice în legătură cu clădirea Bisericii evanghelicie-lutherane din Reghin

concepute ca un studiu preliminar și ca pietre de temelie pentru un studiu istoric mai desăvîrșit în viitor, întocmit de Gustav Müller arhitect în Reghin, închinate Episcopului evanghelic-lutheran Dr. Friedrich Müller din prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani (1884-1954). Descarcă document.

Traducere în limba română, 21 octombrie 1958 dr. I Popescu

sursa: Parohia Evanghelică Reghin