Ținutul Reghinului | Reener Ländchen


Archive
Istorie

Puncte de carantină „Kontumazstation” la limita de sud și de est a Transilvaniei, anul 1770

sursa:Dr. Dorin-Ioan Rus, 2015

Kontumazstationen 1770

Read More

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA PROTEJATĂ CU VALOARE ISTORICĂ SIGHIȘOARA

Descarcă Regulamentul de Urbanism aferent PUZ zona protejată cu valoare istorică Sighișoara 1997

Read More

Sursa datelor: dr. Dorin-Ioan Rus
Desen: arh. Klaus Birthler

Read More

concepute ca un studiu preliminar și ca pietre de temelie pentru un studiu istoric mai desăvîrșit în viitor, întocmit de Gustav Müller arhitect în Reghin, închinate Episcopului evanghelic-lutheran Dr. Friedrich Müller din prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani (1884-1954). Descarcă document.

Traducere în limba română, 21 octombrie 1958 dr. I Popescu

sursa: Parohia Evanghelică Reghin

Read More