Ținutul Reghinului | Reener Ländchen


Archive
Amenajarea Teritoriului

Grupuri de acțiune locală în jurul Reghinului și în județul Mureș+ unele localități ale județelor vecine, situația 2017.

sursa datelor deschise: AFIR și ANCPI

autor hartă: Klaus Birthler

Read More

Puncte de carantină „Kontumazstation” la limita de sud și de est a Transilvaniei, anul 1770

sursa:Dr. Dorin-Ioan Rus, 2015

Kontumazstationen 1770

Read More

Principalele propuneri pentru zona Reghin:

  • Modificarea traseul centurii ocolitoare față de cel planificat în PUG Reghin
  • Dezvoltarea străzii Apalinei ca stradă urbană
  • Electrificarea căii ferate
  • Dezvoltarea drumului către Gurghiu ca drum de interes turistic
  • Dezvoltarea aerodromului utilitar din zona Mocear

Descarcă planșa georeferențiată Google Earth -zona Reghin

sursa: Consiliul Județean Mureș www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/Patj/CUPRINS2012.htm

Read More

Studiu de Klaus Birthler

Read More